เน็ตทรูไม่ลดสปีด

อัพเดทเน็ตทรู พฤษภาคม 2020

เน็ตทรูรายวัน , เน็ตทรู 7 วัน , เน็ตทรู 30 วัน


เน็ตทรูไม่ลดสปีด 512 Kbps

ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62

เน็ตทรูไม่ลดสปีด 512 kbps
22 บ. / 1 วัน512 kbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 512 Kbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 24 ชม. new-icon
+Vat 7% = 23.54 บ. 
89 บ. / 7 วัน512 kbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 512 Kbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 7 วัน new-icon
+Vat 7% = 95.23 บ. 
300 บ. / 30 วัน512 kbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 512 Kbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 30 วัน new-icon
+Vat 7% = 321 บ. 

เงื่อนไข เน็ตทรูไม่ลดสปีด 512 Kbps :

 • ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62
 • ทุก package เล่นได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใดๆทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เน็ตทรูไม่ลดสปีด 512 Kbps


เน็ตทรูไม่ลดสปีด 1 Mbps

ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62

เน็ตทรูไม่ลดสปีด 1 mbps
25 บ. / 1 วัน1 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 1 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 24 ชม.
+Vat 7% = 26.75 บ. 
45 บ. / 2 วัน1 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 1 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 2 วัน
+Vat 7% = 48.15 บ. 
120 บ. / 7 วัน1 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 1 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 7 วัน
+Vat 7% = 128.40 บ. 
350 บ. / 30 วัน1 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 1 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 1 เดือน
+Vat 7% = 374.50 บ. 
1,200 บ. / 180 วัน1 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 1 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 6 เดือน new-icon
+Vat 7% = 1,284 บ. 
1,800 บ. / 365 วัน1 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 1 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 1 ปี new-icon
+Vat 7% = 1,926  บ. 

เงื่อนไข เน็ตทรูไม่ลดสปีด 1 Mbps :

 • ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62
 • ทุก package เล่นได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใดๆทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เน็ตทรูไม่ลดสปีด 1 Mbps


เน็ตทรูไม่ลดสปีด 2 Mbps

ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62

เน็ตทรูไม่ลดสปีด 2 Mbps
28 บ. / 1 วัน2 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 2 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 24 ชม.
+Vat 7% = 29.96 บ. 
150 บ. / 7 วัน2 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 2 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 7 วัน
+Vat 7% = 160.50 บ. 
450 บ. / 30 วัน2 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 2 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 1 เดือน
+Vat 7% = 481.50 บ. 
1,500 บ. / 180 วัน2 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 2 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 6 เดือน new-icon
+Vat 7% = 1,605 บ. 
2,600 บ. / 365 วัน2 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 2 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 1 ปี new-icon
+Vat 7% = 2,782 บ. 

เงื่อนไข เน็ตทรูไม่ลดสปีด 2 Mbps :

 • ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62
 • ทุก package เล่นได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใดๆทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เน็ตทรูไม่ลดสปีด 2 Mbps


เน็ตทรูไม่ลดสปีด 4 Mbps

ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62

เน็ตทรูไม่ลดสปีด 4 Mbps
32 บ. / 1 วัน4 Mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 4 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 24 ชม.
+Vat 7% = 34.24 บ. 
59 บ. / 2 วัน4 Mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 4 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 2 วัน
+Vat 7% = 63.13 บ. 
220 บ. / 7 วัน4 Mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 4 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 7 วัน
+Vat 7% = 235.40 บ. 
650 บ. / 30 วัน4 Mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 4 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 1 เดือน
+Vat 7% = 695.50 บ. 
2,100 บ. / 180 วัน4 Mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 4 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 6 เดือน new-icon
+Vat 7% = 2,247 บ. 
3,600 บ. / 365 วัน4 Mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 4 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 1 ปี new-icon
+Vat 7% = 3,852 บ. 

เงื่อนไข เน็ตทรูไม่ลดสปีด 4 Mbps :

 • ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62
 • ทุก package เล่นได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใดๆทั้งสิ้น

.ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เน็ตทรูไม่ลดสปีด 4 Mbps


เน็ตทรูไม่ลดสปีด 6 Mbps

ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62

เน็ตทรูไม่ลดสปีด 6 mbps
45 บ. / 1 วัน6 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 6 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 24 ชม.
+Vat 7% = 48.15 บ. 
85 บ. / 2 วัน6 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 6 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 2 วัน
+Vat 7% = 90.95 บ. 
270 บ. / 7 วัน6 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 6 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 7 วัน
+Vat 7% = 288.90 บ. 
850 บ. / 30 วัน6 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 6 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 1 เดือน
+Vat 7% = 909.50 บ. 

เงื่อนไข เน็ตทรูไม่ลดสปีด 6 Mbps :

 • ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62
 • ทุก package เล่นได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใดๆทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เน็ตทรูไม่ลดสปีด 6 Mbps


เน็ตทรูไม่ลดสปีด 10 Mbps

ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62

เน็ตทรูไม่ลดสปีด 10 mbps
55 บ. / 1 วัน10 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 10 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 24 ชม.
+Vat 7% = 58.85 บ.
100 บ. / 2 วัน10 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 10 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 2 วัน
+Vat 7% = 107 บ. 
330 บ. / 7 วัน10 mbps
 • เล่นเน็ตทรูไม่ลดสปีด 10 Mbps สนุกได้ไม่อั้น ไม่มีหมด 7 วัน
+Vat 7% = 353.10 บ. 

เงื่อนไข เน็ตทรูไม่ลดสปีด 10 Mbps :

 • ซิมต้องเปิดก่อน 1 ก.พ. 62
 • ทุก package เล่นได้ไม่อั้น ไม่ลดสปีด ใดๆทั้งสิ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เน็ตทรูไม่ลดสปีด 10 Mbps


App เน็ตทรูไม่ลดสปีด 2020 (ระบบ Android)

logo เน็ตทรูไม่ลดสปีด 2020